Title Image

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI INSTYTUT DERMA

INSTYTUT DERMA Zasady Ochrony Prywatności

Data wejścia w życie: 28 maja 2019

Niniejsze Zasady ochrony prywatności wyjaśniają, jak firma INSTYTUT DERMA zarejestrowana pod nazwąESTETYKA SP.J Katarzyna Mroczek ul.Głębocka 54 Warszawa, o numerze NIP 5242521691 zbiera i kontroluje, przetwarza i wykorzystuje informacje o użytkowniku (które nazywamy „danymi osobowymi” Imię Nazwisko oraz adres – mailowy ).

INSTYTUT DERMA to platforma, na której są prezentowane oferty sprzedaży zabiegów promocyjnych w formie kuponów na usługi kosmetyczne wykonywane w gabinecie INSTYTUT DERMA przy ulicy Głębockiej 54 w Warszawie oraz przy ulicy Lazurowej 183 w Warszawie.

INSTYTUT DERMA zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane osobowe w zakresie potrzeb, aby ułatwić sprzedaż bonów, ofert, kuponów

Aktualizacje

· Zasady ochrony prywatności aktualizujemy w celu wyjaśnienia naszych praktyk i wprowadzania nowych lub odmiennych zasad ochrony prywatności, na przykład po dodaniu nowych usług lub funkcji do Witryny. W momencie wprowadzenia istotnych zmian, powiadomimy użytkowników o nich pocztą elektroniczną (wysłaną na adres e-mail podany na Twoim koncie), Powiadomienia są realizowane za pośrednictwem adresu mailowego , przy użyciu zewnętrznej platformy E-mailingowej Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dalsze korzystanie z Witryny po otrzymaniu maila z informacja o wprowadzonych zmianach , że gromadzenie, kontrola, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych podlega zaktualizowanym Zasadom. W razie braku zgody na zmiany, można w formie pisemnej przesłanej na maila instytut@iderma.pl poprosić o usunięcie Państwa danych osobowych.

1. Zakres zbieranych danych osobowych

Podczas interakcji z Witryną zbieramy następujące dane osobowe:

● informacje uwierzytelniające i identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Te informacje są niezbędne do dokonania zakupu kuponu. Brak tych danych może oznaczać brak możliwości świadczenia usługi

● podstawowe dane osobowe (np. imię i nazwisko )

● dane kontaktowe (np. adres e-mail). Możemy potrzebować niektórych z tych informacji, aby dostarczyć kupon na zakupioną usługę lub umówienia daty wykonania usługi. Bez tych danych świadczenie naszych usług może być niemożliwe;

● dane o płatnościach (np. dane karty kredytowej lub tokeny płatności od zewnętrznych dostawców usług płatniczych, takich jak PayPal oraz T Pay.com ). Używamy ich do przetwarzania zamówienia. Bez tych danych nie będziemy mogli przyjąć płatności ani zrealizować zwrotu pieniędzy;

Podczas interakcji z Witryną przez komputer, urządzenie mobilne lub inne urządzenie zbieramy także automatycznie pewne dane osobowe. Te dane obejmują:

● dane analityczne (np. informacje o pobranych aplikacjach, historia używania aplikacji i stron), które mogą obejmować dane zebrane z plików cookie i innych typów identyfikatorów urządzeń;

● elementy wprowadzone przez profil (na przykład wyświetlone strony i oferty, informacje o kliknięciach i informacje o stronie, z której wyświetlono naszą Witrynę). Może to obejmować dane o lokalizacji użytkownika

● dane urządzenia (np. adres MAC, adres IP, dane interfejsu Bluetooth i identyfikatory reklamowe).

Otrzymujemy także dane osobowe oraz inne informacje online i offline od podmiotów zewnętrznych, przez których rozumiemy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, analitycy rynku, i inne firmy lub organizacje, z którymi zawieramy umowy na rzecz wsparcia naszej działalności; są to także partnerzy reklamowi. Łącznie nazywamy ich „partnerami biznesowymi”.

Dane osobowe, które otrzymujemy od partnerów biznesowych, obejmują dane demograficzne, dane o lokalizacji i informacje o zakupach. Te dane osobowe będziemy otrzymywać tylko wtedy, gdy otrzymamy od partnera biznesowego oświadczenie, że jest do ich udostępnienia prawnie upoważniony. Używamy tych informacji, aby lepiej poznać preferencje dotyczące transakcji i sposobu oraz zapewnić użytkownikowi lepsze doświadczenie w prowadzeniu Witryny oraz do konstruowania lepszych ofert promocyjnych .Opisane powyżej dane osobowe będziemy gromadzić na różnych etapach relacji z nami, takich jak:

● rejestracja, subskrypcja, autoryzacja przelewu lub utworzenie konta u nas;

● otwarcie wiadomości (w tym e-mail) lub udzielenie na nią odpowiedzi;

● przesłanie informacji, aby zapisać się lub uczestniczyć w programach udostępnianych w imieniu lub razem ze sprzedawcami i partnerami biznesowymi za zgodą użytkownika albo w razie potrzeby świadczenia żądanych usług;

● wyświetlenie dowolnej strony w Internecie, która wyświetla nasze reklamy lub treści;

● zakup produktów lub usług w Witrynie lub za jej pośrednictwem od sprzedawcy;

● połączenie, zalogowanie się lub powiązanie z Witryną za pomocą narzędzi społecznościowych;

● publikowanie komentarzy w sekcjach społecznościowych strony.

Na podstawie przekazanych lub zebranych danych osobowych tworzymy także profile użytkownika. Robimy to, aby sprzedawać oferty, które naszym zdaniem mogą być interesujące. Zawartość tego profilu obejmuje:

● Szczegóły konta. Na przykład do strony konta użytkownika tworzymy stały adres URL, który może zawierać imię i nazwisko.

● Informacje o segmencie marketingowym. Na przykład z faktu zakupu produktów lub usług związanych ze zdrowiem i urodą możemy wywnioskować zainteresowanie tymi rodzajami produktów

● Informacje o aktywności. Na podstawie interakcji w zakresie komunikacji będziemy generować dane osobowe na temat liczby komunikatów tak, abyśmy nie wysyłali ich więcej, niż jest to przydatne.

2. Wybory użytkownika

Użytkownik może zarządzać rodzajami danych osobowych, które nam przekazuje, i ograniczać sposób, w jaki komunikujemy się z nim. Jednocześnie uważamy, że im więcej informacji o użytkowniku i jego upodobaniach otrzymamy, tym lepsze i bardziej wartościowe będzie doświadczenie związane z naszą Witryną i usługami.

● Subskrypcje. Subskrypcjami można również zarządzać, wykonując czynności zarządcze zawarte w komercyjnych wiadomościach e-mail, które wysyłamy. Można zaprzestać otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail anulując subskrypcje .Można zaktualizować w dowolnym momencie.

● Pliki cookie. Można zarządzać metodą obsługi przez przeglądarkę plików cookie. Można także zarządzać sposobem, w jaki urządzenie mobilne i przeglądarka mobilna udostępniają informacje o urządzeniu, a także tym, jak przeglądarka mobilna obsługuje pliki cookie.

● Sieci społecznościowe. Można również zarządzać udostępnianiem niektórych danych osobowych w ramach kontaktu z nami za pośrednictwem platform lub aplikacji społecznościowych. Więcej informacji podano w sekcji 8 poniżej oraz w zasadach ochrony prywatności i w ustawieniach sieci społecznościowej lub aplikacji. Można tam dostosować przyznane uprawnienia oraz zarządzać interaktywnością między nami a kontem w sieci społecznościowej lub urządzeniu mobilnym.

3. Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo aktualizować, poprawiać i usuwać swoje dane osobowe, które stanowią część jego profilu. Może to zrobić przesyłając na adres instytut@iderma.pl pismo z żądaniem wypisania się z bazy danych . Troska o aktualność danych osobowych pomaga zapewnić, że możemy uszanować preferencje użytkownika oraz oferować usługi, w promocyjnych cenach

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownik może (i) żądać dostępu do wszelkich danych osobowych, które posiadamy o nim; (ii) zażądać ich aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub zablokowania; (iii) żądania usunięcia przez nas danych osobowych, które posiadamy o nim; (iv) zażądać ograniczenia przetwarzania przez nas danych osobowych; oraz (v) zażądać kopii danych osobowych o sobie (które określa się jako prawo do „przenoszenia danych”). Można również wyrazić sprzeciw wobec któregokolwiek z naszych zastosowań danych osobowych opisanych w niniejszych zasadach, w tym wobec działań marketingowych.

4. Sposób wykorzystywania informacji

Kontrolujemy i przetwarzamy przekazane nam dane osobowe zbierane z innych źródeł i generowane samodzielnie, aby:

● Utworzyć konto podczas rejestracji i logowania, co jest niezbędne, abyśmy mogli świadczyć usługi zgodnie z Warunkami korzystania .

● Obsługiwać, utrzymywać i ulepszać Witrynę, analizując, jak użytkownicy korzystają z niej i z nią współpracują. Ma to na celu zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów biznesowych związanych z prowadzeniem Witryny oraz zagwarantowanie, że zapewnia ona naszym klientom najlepszą jakość.

● Wykrywać i zapobiegać nieuczciwym zakupom. Może to obejmować przetwarzanie zamówień, weryfikację płatności oraz weryfikację ważności bonów realizowanych przez klientów. Jest to konieczne w celu wywiązania się z zobowiązań umownych wobec klienta określonych w Warunkami korzystania .

● Prowadzić działania marketingowe, co może obejmować następujące zadania:

o Ustanawianie i analizowanie profili indywidualnych oraz zachowań klientów w celu określenia zainteresowania dotyczącego określonych rodzajów ofert, i usług. Robimy to, analizując interakcje użytkownika z Witryną i ustalając, jakie są jego zainteresowania oraz jakie produkty i usługi kupują osoby o podobnych zainteresowaniach. Pomaga nam zrozumieć, jakie produkty i usługi mogą zainteresować użytkownika. Ma to na celu zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów w zakresie zrozumienia rodzajów produktów i usług, którymi są zainteresowani nasi klienci, oraz dostarczenia odpowiednich produktów użytkownikowi.

o Wyświetlanie odpowiednich ofert i reklam. Opisane powyżej profile będą używane do tworzenia reklam naszych produktów, które będą wyświetlane w witrynach podmiotów zewnętrznych. Robimy to, aby zrealizować nasze uzasadnione interesy w zakresie pokazywania produktów istotnych dla użytkownika. Zgodnie z Zasady obsługi plików cookie można zrezygnować z oglądania tego rodzaju reklam.

o Wysyłanie z wykorzystaniem danych o lokalizacji oraz za zgodą użytkownika odpowiednich wiadomości za wiadomości e-mail oraz powiadomień push na urządzenia mobilne w celu przekazania informacji o dostosowanych ofertach występujących w pobliżu użytkownika. Prześlemy te wiadomości na podstawie wyrażonej zgody na ich otrzymywanie lub, jeśli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, aby spełnić nasze uzasadnione interesy przez pokazanie produktów i usług istotnych dla użytkownika.

o Analiza skuteczności reklamy, co może obejmować analizę kampanii reklamowych, z których najczęściej korzystają klienci. Ma to na celu zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów dotyczących zrozumienia, które rodzaje kampanii reklamowych są mniej lub bardziej skuteczne niż inne.

● Odpowiadanie na pytania i reagowanie na zgłoszenia, na przykład w kontekście obsługi klienta. Ma to na celu wywiązanie się z zobowiązań umownych wobec Użytkownika zawartych w Warunkami korzystania , w sytuacjach, gdy te pytania lub zgłoszenia są częścią procesu zakupu lub są zgodne ze zobowiązaniami prawnymi (takimi jak umożliwienie wykorzystania opisanych powyżej praw), a w innych przypadkach — by sprostać naszym uzasadnionym interesom w zakresie świadczenia klientom usług na wysokim poziomie.

● Wysyłanie przypomnień, powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów zabezpieczeń, wiadomości pomocy technicznej i administracyjnej, biuletynów serwisowych i żądanych informacje, w tym w imieniu partnerów biznesowych,. Ma to na celu zaspokojenie naszych uzasadnionych interesów związanych z efektywnym zarządzaniem relację z użytkownikiem.

● Zarządzanie nagrodami, ankietami, loteriami, konkursami lub innymi działaniami lub wydarzeniami promocyjnymi w celu wywiązania się z zobowiązań umownych określonych w warunkach tych wydarzeń promocyjnych.

● Codzienne zarządzanie naszymi potrzebami biznesowymi, takimi jak administrowanie witryną, zarządzanie forum, realizacja, analityka, zapobieganie oszustwom oraz egzekwowanie obowiązków dotyczących sprawozdawczości korporacyjnej i Warunkami korzystania bądź zachowania zgodności z prawem.

● Dotrzymywanie naszych zobowiązań prawnych, rozwiązywanie sporów i egzekwowanie umów. Robimy to tam, gdzie jest to konieczne, aby wywiązać się z obowiązków prawnych, którym podlegamy, lub aby spełnić nasze uzasadnione interesy w egzekwowaniu przysługujących nam praw oraz rozwiązywaniu sporów lub weryfikowaniu płatności i zapobieganiu oszustwom.

5. Czas i sposób ujawniania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika ujawniamy w następujący sposób:

● za jego zgodą;

● Pracowniką firmy Estetyka Sp.J Katarzyna Mroczek wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o prywatności;( np. umówienie lu odwołanie wizyty )

● stronom trzecim, które dostarczają narzędzi i usług pomagającym nam lepiej zrozumieć preferencje transakcji, co pozwala wyświetlać takie reklamy kuponów, towarów lub usług INSTYTUT DERMA na zewnętrznych stronach internetowych, które będą bardziej dopasowane do zainteresowań i gustów użytkownika

● stronom trzecim, w celu wysyłania Tobie za pośrednictwem poczty e-mail ankiet , ofert , konkurów naszym imieniu, o ile wyraziłeś zgodę na otrzymywanie takich e-maili;

● w zakresie koniecznym do wywiązania się z zobowiązań umownych wobec użytkownika i sprzedawców lub partnerów biznesowych w zakresie, w jakim użytkownik kupił lub wykorzystał kupon lub bon , towary albo usługi oferowane przez nich lub brał udział w ofercie, nagrodach, konkursie lub innej działalności albo programie sponsorowanym lub zaoferowanym przez sprzedającego lub partnera biznesowego albo w ich imieniu;

● kolejnemu właścicielowi, współwłaścicielowi lub operatorowi jednej lub kilku Witryn lub jakiejkolwiek części lub operacji związanej z częścią jednej lub więcej Witryn;

● w związku z fuzją, konsolidacją lub restrukturyzacją przedsiębiorstwa, sprzedażą zasadniczej części naszych akcji i/lub aktywów albo wskutek innych zmian korporacyjnych, w tym, bez ograniczeń, wynikających z realizacji procesu należytej staranności;

● w celu zapewnienia zgodności z nakazami i wymogami organów rządowych lub w celu udzielenia wsparcia w obszarze audytu, zapewnienia zgodności oraz ładu korporacyjnego i zapewnienia zgodności z tymi zobowiązaniami prawnymi;

● w celu zwalczania oszustw lub działalności przestępczej oraz w celu ochrony praw naszych lub stowarzyszonych podmiotów europejskich, sprzedawców lub partnerów handlowych i użytkowników lub w ramach postępowania prawnego dotyczącego nas i/lub naszych filii w UE, ponieważ w naszym uzasadnionym interesie leży, aby zapobiec oszustwom i chronić te prawa; lub

● w odpowiedzi na wezwanie sądowe lub podobną procedurę prawną, w tym dla organów ścigania, organów regulacyjnych i sądów w zakresie niezbędnym do spełnienia tych zobowiązań prawnych;

Zachęcamy niepowiązanych sprzedawców zewnętrznych i partnerów biznesowych do przyjmowania i publikowania zasad ochrony prywatności. Jednak chociaż udostępniamy dane osobowe sprzedawcom i partnerom biznesowym tylko w wyżej wymienionych celach, późniejsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem naszych stowarzyszonych podmiotów europejskich podlega oddzielnym zasadom oraz praktykom ochrony prywatności i pozostaje poza naszą kontrolą (z wyjątkiem użytkowania i przetwarzania przez sprzedawców i partnerów biznesowych świadczących usługi dla nas, jak opisano powyżej). Tam, gdzie to możliwe, ograniczamy w umowie sposób, w jaki nasi sprzedawcy i partnerzy handlowi, w tym handlowcy, wykorzystują dane osobowe. Dążymy do tego, aby nie używać danych do jakichkolwiek celów, które są niezgodne z określonymi w niniejszym oświadczeniu o prywatności.

W szeregu przypadków określonych powyżej przekazujemy dane osobowe do kraju znajdującego się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, którego nie można uznać za zapewniający taki sam poziom ochrony danych osobowych zgodnie z prawem europejskim. W takich przypadkach wprowadzamy dotyczące odbiorców danych odpowiednie zabezpieczenia, w tym zobowiązania umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską mające na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony danych osobowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat obowiązujących zabezpieczeń i zapoznać się z ich kopią, prosimy o kontakt za pomocą poniższych danych.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych

Wdrożyliśmy program ochrony informacji obejmujący środki ochrony administracyjnej, technicznej oraz fizycznej, obejmujące standardowo wykorzystywaną w branży technologię szyfrowania danych, które mają na celu zapewnienie ochrony danych osobowych naszych klientów. Jednak żadna metoda przesyłania danych przez Internet lub elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować absolutnego bezpieczeństwa.

7. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak będzie aktywne konto użytkownika lub będą one potrzebne do świadczenia usług do 5 lat . W razie zamknięcia konta zachowamy dane osobowe przez okres konieczny do dalszego efektywnego prowadzenia działalności, w celu prowadzenia rejestru transakcji na rzecz sprawozdawczości finansowej lub w celu zapobiegania oszustwom i do momentu, gdy cele te przestaną istnieć, oraz w zakresie umożliwiającym dochowanie naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów i egzekucji umów.

8. Sieci społecznościowe .

Obszary społecznościowe

Użytkownik może uzyskać dostęp do Witryny za pośrednictwem obszarów lub Witryna może zawierać powiązania z obszarami, w których można publikować informacje i komunikować się z innymi osobami — takimi jak fora dyskusyjne lub blogi — przeglądać produkty lub oferty oraz przesyłać treści multimedialne. Przed publikacją treści w tych obszarach należy uważnie przeczytać nasze Warunkami korzystania . Wszystkie opublikowane informacje będą dostępne dla każdego, kto ma dostęp do Internetu, a informacje zawarte we wpisach mogą być odczytywane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby. Na przykład opublikowanie Imienia wraz z publiczną recenzją może oznaczać. Należy unikać publikowania poufnych informacji o sobie lub innych osobach.

9. Procedury ochrony prywatności osób trzecich

Niniejsze Zasady ochrony prywatności dotyczą wyłącznie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania (w tym ujawniania) informacji zebranych podczas kontaktów użytkownika z Witryną. Inne witryny internetowe, do których łącza opublikowano na tej stronie, mogą określać własne zasady ochrony prywatności dotyczące procedur gromadzenia, przetwarzania, wykorzystywania i ujawniania danych. Nasi partnerzy biznesowi mogą ustalać własne zasady ochrony prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z politykami prywatności osób trzecich przed dostarczeniem im informacji lub skorzystaniem z oferty sponsorowanej bądź promocji.

10. Kontakt

W razie pytań lub uwag dotyczących naszych procedur ochrony prywatności lub niniejszej polityki prywatności, chęci skorzystania z praw wymienionych powyżej czy innych praw, które mogą przysługiwać w związku z danymi osobowymi lub w razie innych pytań lub wniosków prosimy o kontakt za pomocą adresu e- mail instytut@iderma.pl

Zachęcamy także do kontaktu z właścicielem . ochrony danych dostępnym pod adresem instytut@iderma.pl ub telefonicznie 224345544

Zobowiązujemy się do maksymalnej współpracy w celu uzyskania sprawiedliwego rozstrzygnięcia wniosku, skargi lub wątpliwości związanych z wykorzystywaniem danych osobowych. W razie wątpliwości co do naszej pomocy można złożyć skargę do organu ochrony danych w kraju zamieszkania lub do naszego głównego organu nadzorczego: